Các Biểu Hiện Phụ Khoa Lành Tính Khác


Bác sĩ chuyên khoa ung bướu phụ khoa của chúng tôi sẽ khám bệnh cho những bệnh nhân với các biểu hiện phụ khoa lành tính khác khi những bệnh nhân này được bác sĩ phụ khoa khác giới thiệu đến chỗ chúng tôi hoặc khi họ cần phẫu thuật mang tính phức tạp. Những bệnh nhân nghi ngờ hoặc được xác định bị ung thư hoặc tiền ung thư sẽ được ưu tiên khám trước các bệnh nhân với những biểu hiện lành tính.


Dịch vụ của chúng tôi / Ung Bướu Phụ Khoa