Viêm Nội Mạc Tử Cung


Bệnh nhân bị viêm nội mạc tử cung thường được bác sĩ phụ khoa nơi khác giởi thiệu đến gặp bác sĩ chuyên khoa ung bướu phụ khoa của chúng tôi và những bệnh nhân này khi đến chỗ chúng tôi thường đã bị viêm nặng lan xuống cả hậu môn và các bộ phận khác, cần phải tiến hành phẫu thuật phức tạp.

Nguy cơ viêm nội mạc tử cung biến chứng thành ác tính rất thấp (chỉ dưới 1%). Bác sĩ chuyên khoa ung bướu phụ khoa của chúng tôi sẽ kiểm tra những bệnh nhân được nghi ngờ là có khối viêm đã trở thành ác tính hoặc các chất chỉ điểm ung thư trong kết quả xét nghiệm máu tăng mạnh.


Dịch vụ của chúng tôi / Ung Bướu Phụ Khoa