Điều Trị Bảo Lưu Khả Năng Sinh Sản Cho Bệnh Nhân Mắc Bệnh Ung Thư Phụ Khoa


Đôi khi ung thư phụ khoa có thể xảy ra ở những phụ nữ trẻ. Nếu cần bảo lưu khả năng sinh sản, bệnh nhân có thể trao đổi cụ thể với bác sĩ chuyên khoa ung bướu phụ khoa của chúng tôi để được tư vấn về các biện pháp điều trị thay thế hoặc các phương pháp phẫu thuật khác. Đôi khi điều trị thay thế không thế làm giảm đáng kể cơ hội chữa khỏi bệnh. Trong một số trường hợp điều trị thay thế có thể làm tăng một phần rất nhỏ nguy cơ tái phát ung thư.


Dịch vụ của chúng tôi / Ung Bướu Phụ Khoa