Bác Sĩ Paige Tucker

Bác Sĩ Trợ Lý Lâm Sàng và Phẫu Thuật

Bác Sĩ Paige Tucker - Bác Sĩ Trợ Lý Lâm Sàng và Phẫu Thuật

Bác sĩ Paige Tucker hoàn thành Cử Nhân Khoa Học ngành Khoa Học Y Sinh và Thống Kê Ứng Dụng tại trường Đại Học Murdoch vào năm 2005 trước khi hoàn thành Cử Nhân Danh Dự Y Khoa/Phẫu Thuật tại trường Đại Học Tây Úc năm 2011. Chị có mối quan tâm đặc biệt về nghiên cứu ung bướu phụ khoa và hiện đang làm nghiên cứu sinh tại trường Đại Học Notre Dame.


Bác sĩ Tucker có ba năm làm phẫu thuật viên y tế thường trú tại bệnh viện Fremantle Hospital và bệnh viện St John of God Subiaco Hospital. Ở Trung Tâm WOMEN chị làm trợ lý phẫu thuật cho bác sĩ Jason Tan

Đội Ngũ Của Chúng Tôi / Các bác sĩ