Bác Sĩ Clayton L. Golledge

Bác Sĩ Quản Lý Nhiễm Trùng và Vi Sinh Lâm Sàng

Bác Sĩ Clayton L. Golledge - Bác Sĩ Quản Lý Nhiễm Trùng và Vi Sinh Lâm Sàng

Bác sĩ Golledge có hơn 25 năm kinh nghiệm cố vấn trong vai trò bác sĩ quản lý nhiễm trùng và vi sinh lâm sàng. Ông được đào tạo y khoa ban đầu tại bệnh viện Princess Alexandra Hospital ở Brisbane, bệnh viện Sir Charles Gairdner Hospital và bệnh viện Royal Perth Hospital. Sau đó ông hoàn thành khóa đào tạo vi sinh học tại bệnh viện Royal Perth Hospital, Sir Charles Gairdner Hospital và Fremantle Hospital.


Bác sĩ Golledge được đào tạo nâng cao về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện City Hospital và Bệnh Viện Đa Khoa Phía Tây (Western General Hospital) ở Edinburgh. Từ năm 1991 ông làm cố vấn cho bệnh viện Sir Charles Gairdner Hospital, bệnh viện St John Of God Subiaco Hospital, Hollywood Hospital và Bethesda Hospital.


Bác sĩ Golledge có công lao lớn trong việc thành lập Dịch Vụ Khám Chữa Bệnh Truyền Nhiễm đầu tiên ở bệnh viện Sir Charles Gairdner Hospital. Ông còn là người chịu trách nhiệm cho Bệnh Viện Tại Gia đầu tiên của bang Tây Úc thông qua bệnh viện Sir Charles Gairdner Hospital.


Bằng Cấp Và Đào Tạo Chuyên Môn
2011 Hội viên Hội Địa Lý Hoàng Gia (FRGS)
2001 Hội viên Hội Bác Sĩ Hoàng Gia (FRCP)
2000 Hội viên Hội Y Học Nhiệt Đới Hoàng Gia (FRSTM)
1995 Hội viên Trường Y Học Nhiệt Đới Úc (FRCTM)
1991 Hội viên Hội Bác Sĩ Bệnh Học Hoàng Gia Châu Úc Thái Bình Dương (FRCPA)
1990 Bằng cao học Y Học Nhiệt Đới và Vệ Sinh (DTM&H)
1980 Cử nhân Y Khoa/Phẫu Thuật – Trường Đại Học Queensland (MBBS)
1977 Cử nhân Khoa Học Y Khoa (BSc Med)
Đội Ngũ Của Chúng Tôi / Các bác sĩ