Sarah O’Sullivan

Chuyên Gia Tư Vấn Di Truyền

Sarah O’Sullivan - Chuyên Gia Tư Vấn Di Truyền

Sarah cung cấp dịch vụ tư vấn di truyền để giúp bệnh nhân hiểu và thích nghi với những tác động bệnh lý, tâm lý, và gia đình về cách thức mà gen di truyền đóng góp vào cơ chế gây bệnh. Sarah làm việc cùng một chuyên gia tri truyền lâm sàng để đem lại cho bệnh nhân sự chăm sóc tối ưu.


Chuyên môn chính của Sarah là di truyền học lâm sàng, đặc biệt là ung thư mang tính chất gia đình. Chị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực di truyền đối với thai nhi, trẻ em, và người lơn. Hiện tại chị đang làm tư vấn di truyền học cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại trung tâm Dịch Vụ Di Truyền Tây Úc (có trụ sở tại bệnh viện King Edward Memorial Hospital) và khám bệnh hàng tuần tại Trung Tâm WOMEN.


Sau khi học xong bằng cử nhân Khoa Học Danh Dự tại trường Đại Học Tây Úc vào năm 2003, Sarah làm nghiên cứu gen di truyền ở Perth, và sau đó là ở Newcastle, Anh Quốc. Sau khi học xong cao học về tư vấn di truyền tại trường Đại Học Newcastle, bang New South Wales vào năm 2005, chị đã làm tư vấn di truyền ở Perth và Sydney, và đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu qua công tác tình nguyện tại khoa Ung Thư Di Truyền của trường Đại Học Colorado khi chị sống ở Mỹ.


Ở bang Tây Úc, trước khi Trung Tâm WOMEN được thành lập, tư vấn di truyền không được cung cấp qua các dịch vụ y tế tư nhân. Sarah rất hài lòng vì chị có cơ hội làm việc trong cả môi trường công và tư, cung cấp các dịch vụ tư vấn di truyền cho đa dạng dân chúng ở tiểu bang Tây Úc.


Đội Ngũ Của Chúng Tôi / Các Chuyên Gia Y Tế Đồng Minh