Kealy France

Chuyên Gia Vật Lý Trị Liệu

Kealy France - Chuyên Gia Vật Lý Trị Liệu

Kealy phụ trách các lớp giáo dục trước và sau phẫu thuật và tư vấn vật lý trị liệu. Cô có mối quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe phụ nữ vì nó đòi hỏi kiến thức cả về hộ lý và vật lý trị liệu, tạo điều kiện cho cô phát triển những kỹ năng và phương pháp độc đáo về việc giáo dục và điều trị bệnh nhân.


Trước khi học xong khóa học vật lý trị liệu, Kealy đã là y tá được chứng nhận tại bệnh viện Sir Charles Gairdner Hospital sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân Khoa Học (Hộ Lý) vào năm 2006.


Kealy hiện đang theo học Thạc Sĩ Vật Lý Trị Liệu (Lâm Sàng) chuyên về sức khỏe phụ nữ và chủ động trong đại, tiểu tiện. Cô đã có bằng Thạc Sĩ Khoa Học (Vật Lý Trị Liệu).

Đội Ngũ Của Chúng Tôi / Các Chuyên Gia Y Tế Đồng Minh