Maria Markus

Quản Lý Y Tá

Maria Markus - Quản Lý Y Tá

Maria trợ giúp bác sĩ bằng việc chăm sóc lâm sàng thực hành và chịu trách nhiệm về các thủ thuật và hoạt động dựa trên lâm sàng. Chị còn trợ giúp bác sĩ thực hiện các thủ thuật được tiến hành dưới sự gây mê tại chỗ cho bệnh nhân ngoại trú. Ngoài ra, Maria còn quản lý đội ngũ y tá đồng thời soạn thảo và duy trì các quy trình an toàn để đảm bảo phương pháp thực hành tốt nhất và kết quả chăm sóc bệnh nhân đồng đều.


Maria có bề dày kinh nghiệm làm y tá phụ mổ trong những bệnh viện lớn ở trung tâm đô thị Perth và chị đã làm việc hơn 13 năm tại bệnh viện King Edward Memorial Hospital. Trong 13 năm đó chị có hơn 11 năm là thành viên vô giá của phòng phẫu thuật. Trong bảy năm vừa rồi chị giữ vị trí chuyên gia điều dưỡng lâm sàng trong phòng mổ tại bệnh viện King Edward Memorial Hospital, chịu trách nhiệm quản lý lâm sàng, lãnh đạo đội ngũ y tá, thúc đẩy chuẩn mực lâm sàng và chất lượng chăm sóc bệnh nhân.


Hiện chị đang theo học khóa Diplom về Quản Trị, Chứng Chỉ về Giáo Dục Điều Dưỡng tại trường đại học Notre Dame. Chị đã có bằng Diplom Y Tế (Điều Dưỡng Trong Phòng Mổ), Chứng Chỉ Cấp IV về Đào Tạo và Đánh Giá, và Khóa Hộ Lý Hỗ Trợ Sự Sống Trong Bệnh Viện.


Đội Ngũ Của Chúng Tôi / Đội Ngũ Y Tá