Jackie Framjee

Y Tá

Jackie Framjee - Y Tá

Jackie trợ giúp bác sĩ bằng việc chăm sóc lâm sàng thực hành và chịu trách nhiệm về các thủ thuật và hoạt động dựa trên lâm sàng. Chị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hộ lý phẫu thuật đa khoa và phẫu thuật ung bướu phụ khoa.


Jackie còn là hộ lý lâm sàng và hộ lý buồng bệnh tại bệnh viện St John of God Subiaco Hospital.

Đội Ngũ Của Chúng Tôi / Đội Ngũ Y Tá